E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya

download õ E-book, or Kindle E-pub ✓ Nihan Kaya

download õ E-book, or Kindle E-pub ✓ Nihan Kaya review Buğu author Nihan Kaya ☆ E-book, or Kindle E-pub Nihan Kaya'nın ikinci romanıÇatı Katı adlı hikaye kitabı ile TYB ödülü alan Kaya bu romanında bir Filistinli kızla İstanbul'lu bir Yahudi'nin kağıt üzerinde kalan evl Okudu um en farkl kitaplardan biriydi Ger ek ve hayali i i e ge ti i neyin ger ek neyin hayal oldu unun kar t ilgin bir kitap Ger ek bize empoze edilenler mi yoksa hayal oldu u iddia edilenler mi Romanlar m ger ek ger ekler mi roman Yine de bir ele tirim var Virg ller Biliyorum bu konuda tak nt l y m ama yine yle b yle de ildi Ama ve veya ya da ncesi dahil olmak zere yanl yerde kullan lan bir s r gereksiz virg l Okumay nas l zorluyor anlatamam Bir yazar bu hatay nas l yapar diye d nmedim de il Sonundaki Yazar n Notu b l m n okuyunca kafama dank etti Kitab n haz rl k a amas nda notlar ngilizce alm o virg ller de ngilizce kullan mdan miras kalm Bay ld m bir b l m payla mak isterim Halbuki ben topra kad n san rd m Me er hik ye yanl m asl nda deniz kad n kara erkekmi Kara sa lam ciddi a rba l dururmu deniz her gece kendisini gider karaya vururmu Kara da hep yle sessiz sakin g r n rm ama gece g nd z denizin yan nda durur tek ba na ma rur duruyor gibi g r nse de asl nda denizin dibinden bir an bile ayr lamazm Deniz gidip gidip gelir karaya vurur veya her yeri dola p sonunda su halinde topra a geri d nermi Fakat tabloya yukar dan bak ld nda yerle bir olan asl nda deniz de ilmi hep karaym Kara zelzeleyle yerinden oynarm sakin g r nse de midesinde lavlar kaynay p durur kara her daim mide kramplar yla k vran r bazen de kusarm azen elden ayaktan d ermi Bazen a l ktan susuzluktan iflah kesilir yine de erkekli ine yediremedi inden ses etmezmi Deniz ise bazen karan n bu kaypakl n n etkisiyle bazen de s rf kendi istedi i i in dalgalan r ta ar gezer dola r gider gelir ama sonunda hep d ner yine kendisini bulurmu nip ksa bile seviyesi asl nda hep ayn kal rm Halbuki kara bir dahaki sars nt ya bulant ya kadar kaskat kesilir yerinden oynamazm ac s i ine otururmu o de i emez hareket edemezmi Karaya ayak basmak diyenler zemin diyenler sa lam diyenler asl nda hep aldan rm Ama aldand klar n karan n bir sonraki ihanetine kadar hep unutur karaya s nmay denize s nmaktan daha g venilir zannederlermi East Goes West: The Making of an Oriental Yankee payla mak isterim Halbuki ben topra kad n san rd m Me er hik ye yanl m asl nda deniz kad n kara erkekmi Kara sa lam ciddi a rba l dururmu deniz her gece kendisini gider karaya vururmu Kara da hep yle sessiz sakin g r n rm ama gece g nd z denizin yan nda durur tek ba na ma rur duruyor gibi g r nse de asl nda denizin dibinden bir an bile ayr lamazm Deniz gidip gidip gelir karaya vurur veya her yeri dola Runaway Hollywood p sonunda su halinde topra a geri d nermi Fakat tabloya yukar dan bak ld nda yerle bir olan asl nda deniz de ilmi hep karaym Kara zelzeleyle yerinden oynarm sakin g r nse de midesinde lavlar kaynay Superheroines Impregnation p durur kara her daim mide kramplar yla k vran r bazen de kusarm azen elden ayaktan d ermi Bazen a l ktan susuzluktan iflah kesilir yine de erkekli ine yediremedi inden ses etmezmi Deniz ise bazen karan n bu kaypakl n n etkisiyle bazen de s rf kendi istedi i i in dalgalan r ta ar gezer dola r gider gelir ama sonunda hep d ner yine kendisini bulurmu nip ksa bile seviyesi asl nda hep ayn kal rm Halbuki kara bir dahaki sars nt ya bulant ya kadar kaskat kesilir yerinden oynamazm ac s i ine otururmu o de i emez hareket edemezmi Karaya ayak basmak diyenler zemin diyenler sa lam diyenler asl nda hep aldan rm Ama aldand klar n karan n bir sonraki ihanetine kadar hep unutur karaya s nmay denize s nmaktan daha g venilir zannederlermi

free read Buğu author Nihan Kaya

Buğu author Nihan Kaya

download õ E-book, or Kindle E-pub ✓ Nihan Kaya review Buğu author Nihan Kaya ☆ E-book, or Kindle E-pub Iliğini dile getiriyor Aslında anlatmak istediği Filistin'li kızın şahsında Filistin'in uğradığı zulmün hikayesidir Buğu'nun muhtevası kadar biçimsel özellikleri de d Nihan Kaya kurgusu g zel bir yazar Okudu um ilk kitab olmas na ra men roman n ger ekle ger e in de kurgu ile harmanlan p okuyucuya sunulmas kitab n sonuna kadar okuyan diri tutmay ba ar yorBlog yorumum American Icons: From Madison to Manhattan, The Art of Benny Andrews, 1948-1997 p okuyucuya sunulmas kitab n sonuna kadar okuyan diri tutmay ba ar yorBlog yorumum

download õ E-book, or Kindle E-pub ✓ Nihan Kaya

download õ E-book, or Kindle E-pub ✓ Nihan Kaya review Buğu author Nihan Kaya ☆ E-book, or Kindle E-pub Ikkat çekiyor Bu açıdan roman gerçek ile kurgu arasında gidip gelen bir sarkaç gibi Nihan Kaya bu eseriyle roman türünün ülkemizdeki son modern örneklerinden birini veriyo Everest bask s n n sonunda yazar n kitapla ilgili notu ve kitap yay nland ktan bir s re sonra yazarla yap lm bir s yle i var bunu sevdim Kitab n Dergah bask s yla Everest bask s aras nda ciddi farklar var m diye phelendim s yle ideki baz ifadeler y z nden G zel hikaye Nihan Kaya evrenini seviyorsan z tavsiye olunur Gizli zne ye g re ok daha kolay okunuyor daha bu ulu ama Gizli zne gibi ta gibi oturmuyor insan n i ine Bana Elif afak kitaplar n hat rlatt neden bilmem b yle sanki mesela Filistin den bahsediyor kitap ama bi yabanc g zlemci havas var Bireysel ac lar devletlerin sava lar n olu turdu u ac larla yar abilir demi gibi geldi bu da ho uma gitmedi Nur u daha y celtsin istedim yazar yani ben Nur u tuttum yazar Yasef i tutuyor gibi hissettim Bu da kitab bu ulu k l yor i te Nihan Han m buralar okudu u i in biraz da tedirgin yaz yorum Mis gibi yazar bulmu uz kitaplar na laf ediyormu uz gibi olmas n Nihan han ma sevgiler i ekler bana di er kitaplar n n yollar


10 thoughts on “E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya

 1. says: E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya download õ E-book, or Kindle E-pub ✓ Nihan Kaya

  E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya su gibi akti ask catisinin altinda insanliga savaslara kayiplara cocukluga ve daha bir cok beseri detaya dair bir cok nuans barindiriyor icinde okurken hayati hayata ve dunyaya bakisinizi sorgulatiyor ve her nihan kaya kitabi gibi size daha fazla nihan kaya okuma istegi vaadediyor

 2. says: free read Buğu author Nihan Kaya E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya Nihan Kaya ✓ 9 free download

  E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya Okuduğum ilk Nihan Kaya kitabı Yazarın Psikanaliz üzerine yüksek lisans yapmış olması sebebiyle kitapla ilgili beklentim baya yüksekti Beklentime göre biraz basit kalsa da yazım dilini ve romanın Roman ve Gerçek olarak iki ayrı k

 3. says: free read Buğu author Nihan Kaya E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya

  Nihan Kaya ✓ 9 free download download õ E-book, or Kindle E-pub ✓ Nihan Kaya E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya Okuduğum en farklı kitaplardan biriydi Gerçek ve hayali iç içe geçtiği neyin gerçek neyin hayal olduğunun karıştığı ilginç bir kitap Gerçek bize empoze edilenler mi yoksa hayal olduğu iddia edilenler mi Romanlar mı gerçek gerçekler mi roman Yine de bir eleştirim var Virgüller Biliyorum bu konuda takıntılıyım ama yine öyle böyle değildi Ama ve veya ya da öncesi dahil olmak üzere yanlış yer

 4. says: free read Buğu author Nihan Kaya Nihan Kaya ✓ 9 free download download õ E-book, or Kindle E-pub ✓ Nihan Kaya

  E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya İnce Çizgide RaksNihan Kaya'ya ait okuduğum ilk kitap beni gerçekten şaşırttı Ne beklediğimi bilmeyerek başladığımı itiraf etmekten gocunmayacağım Standart üstü bir roman okuyacağımı tahmin etsem de b

 5. says: Nihan Kaya ✓ 9 free download E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya

  download õ E-book, or Kindle E-pub ✓ Nihan Kaya Nihan Kaya ✓ 9 free download E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya Nihan Kaya kurgusu güzel bir yazar Okuduğum ilk kitabı olmasına rağmen romanın gerçekle gerçeğin de kurgu ile harmanlanıp okuyucuya sunulması kitabın sonuna kadar okuyanı diri tutmayı başarıyorBlog yorumum

 6. says: E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya download õ E-book, or Kindle E-pub ✓ Nihan Kaya

  E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya kitap Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören Yasef ve tezi için bir hastanın hikayesini irdelemek isteyen Nihan Kaya'nın diyaloglarıyla ilerliyor Gerçek ve roman olarak iki kısma ayrılan kitapta bi

 7. says: free read Buğu author Nihan Kaya E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya Nihan Kaya ✓ 9 free download

  E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya download õ E-book, or Kindle E-pub ✓ Nihan Kaya Nihan Kaya ✓ 9 free download 25 Sayfadan aşık olmak böyle bir şey demek ki Müthiş bir yazar Nihan Kaya

 8. says: Nihan Kaya ✓ 9 free download E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya

  E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya Gerçeğin romana romanın gerçeğe karıştığı; tabir i caizse şizofrenik bir roman O kadar özgün ve bence o kadar güzel bir kitap ki nasıl yorumlayacağımı bile şaşırmış durumdayım Kitapla ilgili tek sıkıntım sonunun birden bire gelivermesi Ben olayları ha çözdüm ha çözeceğim derken bir baktım kitabı

 9. says: download õ E-book, or Kindle E-pub ✓ Nihan Kaya E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya Nihan Kaya ✓ 9 free download

  E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya Everest baskısının sonunda yazarın kitapla ilgili notu ve kitap yayınlandıktan bir süre sonra yazarla yapılmış bir söyleşi var bunu sevdim Kitabın Dergah baskısıyla Everest baskısı arasında ciddi farklar var mı diy

 10. says: E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya

  E–book [Buğu author Nihan Kaya] ☆ Nihan Kaya Nihan Kaya ✓ 9 free download free read Buğu author Nihan Kaya Kurgusu ve akıcılığı ile çok kısa sürede bitirdim Buğu’yu Okuduğum ilk Nihan Kaya kitabı ve oldukça beğend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Paperback
 • 164
 • Buğu author Nihan Kaya
 • Nihan Kaya
 • Turkish
 • 02 September 2019
 • null