[EPUB] (Introdukton till kriminologi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

read & download Introdukton till kriminologi

Introdukton till kriminologi review ↠ 103 Jerzy Sarnecki ↠ 3 free download T antal empiriska forskningsprojekt om bland annat ungdomsbrottslighet ekonomisk brottslighet och kriminalpolitikBoken är i första hand avsedd som en introduktion till ämnet kriminologi för första terminens studerande men kan med fördel användas av alla som vill stifta närmare bekantskap med ämnet och som är intresserade av ett alternativ till den tämligen ensidiga framställningen av frågor rörande brott och straff som våra medier presenterar.

read Þ eBook or Kindle ePUB ↠ Jerzy Sarnecki

Introdukton till kriminologi

Introdukton till kriminologi review ↠ 103 Jerzy Sarnecki ↠ 3 free download Kan man avskräcka människor från att begå brott Begås det flera mord i Sverige idag än på 1500 talet Hur ser sambandet mellan fattigdom och brottslighet ut Kan man bli kriminell av att få skador på vissa delar av hjärnan Varför har brottsligheten ökat i Sverige men inte i Japan Det är några av de många viktiga frågor som berörs i denna bok som ger läsaren en bred introduktion till ämnet kriminologi Boken är uppdelad i tre delar Inledning.

Jerzy Sarnecki ↠ 3 free download

Introdukton till kriminologi review ↠ 103 Jerzy Sarnecki ↠ 3 free download Svis diskuteras brottslighetens omfattning och karaktär förändringar över tid samt de problem som uppkommer när man ska mäta brottslighet En central del av boken består av en översikt av biologiska psykologiska socialpsykologiska och sociologiska teorier om brottslighetens orsaker Bokens sista del ägnas åt samhällets åtgärder mot brott och vad vi vet om dessa åtgärders effekter Förutom teoretiskt inriktade kapitel redovisas också i boken et.

  • paperback
  • 473
  • Introdukton till kriminologi
  • Jerzy Sarnecki
  • en
  • 07 March 2019
  • 9789144017464